onsdag 25. februar 2009

Røvaren på Ledsten

Henta frå Snorre M Godø & Co si filmatisering av eit av mange segn frå øya vår:

Doku-drama av segnet "Røvaren på Ledsten".
Dei dramatiserte klippa har vore filma i bygda Alnes, på Godøya.

Segnet er henta frå heftet "Segn og soge frå Godøya og Alnes".
Det er historikar Magne Godøy som har laga heftet.

Segnet "Røvaren på Ledsten" gjekk på folkemunne frå 1700 til 1800-talet.
Tidleg på 1800-talet var Peder Fylling frå Skodje rundt om i bygdene på Sunnmøre,
for å skrive ned desse historiane som hadde gått på folkemunne i mange generasjonar.

Segnet "Røvaren på Ledsten" vart skreve ned i 1874.

Til slutt

- Eit ekte segn, skal vere tidfesta og stadfesta. Det vil seie at du skal vete kva tid det hende, og kor det hende,

Magne Godøymåndag 2. februar 2009

O Herlige Godøya! :D


Jaja, etter mykje om og men,
flytting hit og dit,
so ser det no ut til å ha ordna seg!

I dag kjøpte vi nemleg dette huset i nedre Leitebakk:)
Til dykk Oslofolk og andre utflytterar:
Eg veit det kan bli vanskeleg,
men hugs det 9. bud!
;)